ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՎՃԱՐՈՎԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՐՏԱՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

I. Լաբորատոր ախտորոշիչ հետազոտություններ

► 1.Գործիքային հետազոտություն

1 Էլեկտրոսրտագրություն /Է Ս Գ/ 2000
2 Որովայնի խոռոչի օրգանների համալիր սոնոգրաֆիա 4000
3 Կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա  3000
4 Որովայնի խոռոչի օրգանների և փոքր կոնքի  համալիր սոնոգրաֆիա 5000
5 Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա 3000
6 Ծնկան հոդի սոնոգրաֆիա 4000
7 Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա 4000
8 Տրանսվագինալ սոնոգրաֆիա 5000
9 Անոթների սոնոգրաֆիա 8000
10 Լիմֆատիկ հանգույցների սոնոգրաֆիա 3000
11 Պտղի սոնոգրաֆիա 2000
12 Ե/Մ գոյացությունների վերջույթների վրա 3000
13 Ե/Մ գոյացությունների իրանի վրա 4000

► 2.Կենսաքիմիական լաբորատորիա

1 Ամիլազա 1000
2 Ա Լ Տ 1000
3 Ա Ս Տ 1000
4 a - լիպոպրոտեիդ 1000
5 Բիլիռուբին ընդհանուր և ուղղակի,  1000
6 Ընդհանուր սպիտակուց 1000
7 Գլյուկոզա 1000
8 Խոլեստերին 1000
9 Կոագուլոգրամմա 1000
10 Կրեատինին 1000
11 Կալցիում 1000
12 Հիմնային ֆոսֆատազա 1000
13 Միզանյութ 1000
14 Միզաթթու 1500
15 Տրիգլիցերիդներ 1000
16 Ալբումին 1000
17 Թիմոլ  1000

► 3.Կլինիկական լաբորատորիա

1 Արյան ընդհանուր հետազոտություն  1000
2 Լեյկոցիտների, մակարդելության որոշում  500
3 Լեղապինգմենտները, շաքարը, ացետոնը մեզի մեջ 1000
4 Լեյկոֆորմուլա 1000
5 Մեզի ընդհանուր հետազոտություն  1000
6 Քսուկի բակտերոսկոպիկ հետազոտություն  1000

► 4.Սերոլոգիական լաբորատորիա

1 Արյան խումբ և ռեզուսպատկանելիության որոշում  2000
2 Բրուցելյոզ 1000
3 C-ռեակտիվ սպիտակուց 1000
4 Անտիստրեպտոլիզին <<Օ>> 1000
5 Ռևմատոիդ ֆակտոր 1000
6 Վիրուսային հեպատիտ B-ի ախտորոշում (HBs անտիգեն) 2000
7 Վիրուսային հեպատիտ C-ի ախտորոշում  2000
8 ՄՐՊ 1000

II. Քիթ - կոկորդ - ականջաբանի ծառայություն

1 Բժշկի խորհրդատվություն  3000
2 Ականջի լվացում (յուրաքանչյուր ականջ) 1500
3 Եվստեխյան փողերի փչում  2000
4 Հայմորյան խոռոչների պունկցիա  10000
5 Ձայնալարերի ներլցում 4000
6 Պարատոնզիլյար աբսցեսի բացում  10000
7 Քթի հավելյալ խոռոչի վակուում-լվացում (1 լվացում) 1000
8 Քթի խոռոչի միջին անցուղու անեմիզացիա  1000
9 Քթի ստորին խեցիների կաուտերիզացիա  5000
10 Քմային նշիկների լվացում (1 լվացում) 2000
11 Քմային աղեղի պոլիպի հեռացում 7000
12 Քթային արյունահոսության դադարեցում 7000

III. Ակնաբուժական ծառայություն

1 Արցունքատար ուղիների բացում և լվացում 5000
2 Խալազիոների բուժում 5000
3 Աչքի բորբոքային հիվանդությունների բուժում 5000
4 Աչքի բութ վնասվածքի կոնսերվատիվ բուժում  10000
5 Կոպի փոքր պատռվածք (առանց ակնագնդի կոնտուզիայի) բարձր 15 տարեկանից 10000
6 Կոպի և հարակնային հյուսվածքների թարախակույտի բուժում  7000
7 Ռետրոբուլբար և ենթալորձաթաղանթային ներարկում 1000
8 Եղջերաթաղանթի օտար մարմնի հեռացում  5000
9 Աչքի առաջնային հատվածի կիստայի, պոլիպի հեռացում 10000
10 Կոպի բարորակ նորագոյացության հեռացում 10000
11 Բժշկի խորհրդատվություն  5000

IV. Վիրաբուժական ծառայություն

1 Աթերոմայի հեռացում 5000
2 Գանգլիի հեռացում 10000
3 Թարախակույտի բացում 10000
4 Հիդրադենիտի վիրահատություն (մինչև բուժման ավարտը) 10000
5 Մաստիտի (կրծքագեղձի թարախակույտ) վիրահատություն (մինչև բուժման ավարտը) 10000
6 Պանարիցիումի, ներաճած եղունգի վիրահատություն (մինչև բուժման ավարտը) 5000
7 Վերքերի մշակում և վիրակապում  3000
8 Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և վիրակապում  5000
9 Պոչուկի էպիթելային ուղիների վիրահատություն 15000
10 Պարապրոկտիտի վիրահատություն 10000
11 Ֆիմոզի բացում  2000
12 Այրվածքի հետագա բուժում(յուրաքանչյուր այցելություն) 2000
13 Ներհոդային պունկցիա, ներարկում առանց դեղորայքի և բուժպարագաների (յուրաքանչյուր այցելություն) 7000

V. Ստոմատոլոգիական ծառայություն

1 Ստոմատոլոգի կոնսուլտացիա  1000
2 Ալվեոլիտի բուժում (այլ տեղում կատարված էքստրակցիայի բարդություն ) 3000
3 Կարիեսի բուժում   
  Քիմիական պլոմբով 2000
  Քիմիական պլոմբով (անզգայացումով) 3000
  Լուսակարծրացող պլոմբայով  3000
  Լուսակարծրացող պլոմբայով (անզգայացումով) 4000
4 Պուլպիտ քիմիական պլոմբա   
  1 արմատանի ատամի  4000
  2 արմատանի ատամի  5000
  3 արմատանի ատամի  6000
5 Պուլպիտ լուսակարծրացող պլոմբա   
  1 արմատանի ատամի  6000
  2 արմատանի ատամի  7000
  3 արմատանի ատամի  7000
6 Պերիոդոնտիտ քիմիական պլոմբա   
  1 արմատանի ատամի  5000
  2 արմատանի ատամի  6000
  3 արմատանի ատամի  7000
7 Պերիոդոնտիտ լուսակարծրացող  պլոմբա   
  1արմատանի ատամի  6000
  2 արմատանի ատամի  7000
  3 արմատանի ատամի  8000
8 Ատամի  հեռացում (առանց անզգայացման) 2000
9 Ատամի  հեռացում (անզգայացումով ) 3000
10 Գինգիվիտ բուժոմ 6000
11 Պարադոնտիտ բուժում  8000
12 Իմաստության ատամի հեռացում 5000
13 Կիսառետենացված ատամի հեռացում  10000
14 Ատամնաքարերի մաքրում և փայլեցում  5000

VI. Մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայություններ

1 Արգանդի պարանոցի դիաթերմակոագուլյացիա 10000
2 Բարտոլինյան գեղձի թարախակույտիբացում, բուժում  10000
3 Գինեկոլոգիական հիվանդների խորհրդատվություն և զննում  3000
4 Ներարգանդային հակաբեղմնավորիչի տեղադրում, հեռացում 5000
5 Սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների բուժում  15000
6 Դաշտանային ֆունկցիաների խանգարումների բուժում  10000
7 Սրածայր կոնդիլոմաների (պոլիպների)հեռացում  10000

VII. Վճարովի ոչ բուժական բնույթի ծառայություններ

1 Բժշկի խորհրդատվություն (ինքնակամ դիմող, կամ սպասարկման տարածքից դուրս բնակվող բնակչի) 2000
2 Բժշկական տնային կանչեր (այն քաղաքացիների, որոնք ընտրել և գրանցվել են այլ պոլիկնինիկայում աշխատող առողջության առաջնային պահպանման բժիշկի մոտ ) 3000
3 Տնային պայմաններում բժշկի նշանակումով բուժքրոջ կողմից կատարվող միջամտություններ   
  վիրակապություններ (սոց անապահով խմբում չընդգրկված անձանց ) 1000
  ներարկումներ միջմկանային, ենթամաշկային (սոց անապահով խմբում չընդգրկված անձանց ) 500
  ներերակային կաթիլային ներարկում(սոց անապահով խմբում չընդգրկված անձանց ) 1000
4 Նեղ մասնագետի տնային կանչ (հիվանդի ցանկությամբ ) 3000
5 Տնային կանչերի միջոցով լաբարատոր ախտորոշիչ հետազոտություն  1000
6 Տարածքի բնակչին հյուր եկած անձանց տնային կանչ  3000
7 Տեղեկանքների ձևակերպում և տրամադրում  3000
8 Դիակի տեղափոխում Աբովյանի դիահերձարան  5000

Տեղափոխումներ շտապ օգնության մեքենայով Բյուրեղավան քաղաքից դուրս

  << Ռուբիկ Հարությունյանի անվան Աբովյանի ԲԿ>> 5000
  << Լ․ Հովհհանիսյանի անվան Սրտաբանության ԳՀԻ>> 12000
  << Ֆանարջյանի անվան ռենտգենաբանության ԳՀԻ>> 12000
  << Ա․ Միքայելյանի անվան վիրաբուժական ԳՀԻ>> 12000
  << Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ>> 12000
  << Համալսարանական N1 կլինիկական հիվանդանոց >> 12000
  << Արաբկիրհանրապետական մանկական կլինիկական հիվանդանոց  >> 12000
  << Երևանի կայազորային զինվորական հոսպիտալ   >> 12000
  << Իզմիրյան ԲԿ  >> 12000
  << Արմենիա  ԲԿ  >> 15000
  << Համալսարանական N2 Մուրացան ԲԿ >> ՓԲԸ  15000
  << Կենտրոնական Կլինիկական Զինվորական հոսպիտալ >>  15000
  << Էրեբունի ԲԿ>> ՓԲԸ 18000
  << Աստղիկ  ԲԿ>> ՓԲԸ 18000
  <<Սուրբ Աստվածամայր  ԲԿ>> ՓԲԸ  18000
10 Այլ վայրեր 1կմ-700 ՀՀ դրամ 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ սպասարկման տարածքից դուրս բնակվող կամ ինքնակամ հետազոտվողների

Կայքի քարտեզ

Էջերի ցանկ
Նավիգացիյա

Տեղափոխվել

Դիմել հարցով

Եթե առաջացել են հարցեր օգտվեք հետադարձ կապից

Տեղափոխվել